ΚΑΡΙΕΡΑ

Τίτλος Θέσης

Μηχανικός τηλεπικοινωνιών πεδίου/υποστήριξης για υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα των επιχειρησιακών τηλεπικοινωνιών.

 

Περιγραφή Θέσης

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών .

Τεχνική υποστήριξη πελατών/συστημάτων.

Επικοινωνία με τα τμήματα υποστήριξης των κατασκευαστικών Οίκων (L2 -L3 support).

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών ή ανάλογου τομέα.

Δίπλωμα οδήγησης.

Διαθεσιμότητα για ταξίδια.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).

Γνώσεις ασφάλειας TCP/IP δικτύων.

Γνώση σε Λ/Σ Linux, Windows.

Πρωτόκολλα σηματοδότησης (SIP, TCP/IP,ISDN,H323).

Άριστη κατανόηση τεχνικών λύσεων.

Άριστη κατανόηση σε επικοινωνίες δεδομένων και φωνής.

Γνώση / Δεξιότητες VMware.

Πρακτική γνώση σε ανάλυση και μεθόδους δοκιμής για LAN / WAN.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα επικοινωνίας.

Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων δίνοντας προσοχή στην λεπτομέρεια.

Δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Ομαδικότητα/ επαγγελματισμός.

Παροχές

Πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Συνεχή εκπαίδευση.

Στείλτε μας την αίτηση σας
Ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
Φόρμα Επικοινωνίας
Files
Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μέγιστο μέγεθος 4 MB)
Δεχόμαστε .docx, .doc, .rtf, .txt, .pdf