ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του ιστότοπου www.imtel.gr
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(εφεξής: «Πολιτική») αφορά τις διεργασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων
όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.imtel.gr.
Ο ιστότοπος www.imtel.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της εταιρείας Imtel Εφαρμοσμένες Τηλεπικοινωνίες Ο.Ε., η οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση, στην οδό Σητείας 9 (στο εξής:
«Εταιρεία»).
Η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί σημαντική υποχρέωση αλλά και προτεραιότητα για την Εταιρεία.
Τυχόν προσωπικά δεδομένα που με οποιονδήποτε τρόπο µας παρέχετε προς επεξεργασία κατά την πλοήγηση σας, θα φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή υπ’ ευθύνη μας.
Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται.
Για οποιαδήποτε σχετική απορία σας µη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@imtel.gr.
Η Πολιτική μας με απλά λόγια:
• Ποια στοιχεία σας θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα;
Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (εφεξής «ΔΠΧ» ή «Δεδομένα»), όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες
που αφορούν το άτομο σας, όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας , το τηλέφωνο επικοινωνίας σας,
στοιχεία πιστωτικών καρτών σας κ.λπ.,
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν επίσης διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες συνδυαζόμενες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση σας.
• Τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»;
Με τον όρο «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» αναφερόμαστε σε κάθε ενέργεια συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης, αποθήκευσης, προσαρμογής, μεταβολής, ανάκτησης, αναζήτησης, χρήσης, διαβίβασης, διάδοσης, συσχέτισης, συνδυασμού, περιορισμού,
διαγραφής και καταστροφής δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
• Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε στον ιστότοπο www.imtel.gr;
Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπο συλλέγουμε τα παρακάτω στοιχεία,πάντα με τη δική σας ελεύθερη συγκατάθεση:
1. Δεδομένα που μας παρέχετε µέσω της φόρμας επικοινωνίας.
2. Δεδομένα που μας παρέχετε µέσω της φόρμας εγγραφής σας στη Mailing List.
3. Δεδομένα που συλλέγονται από cookies που έχετε επιτρέψει μέσω των ρυθμίσεων του εργαλείου ελέγχου cookies του ιστότοπου www.imtel.gr. Λεπτομέρειες για τη χρήση
των cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies του ιστότοπου.
• Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρεία και του ιστότοπου, σε συμμόρφωση µε την ισχύουσα εθνική και Ενωσιακή
νομοθεσία και ειδικότερα για τους εξής σκοπούς:
1. Τη διεκπεραίωση φόρμας επικοινωνίας μας υποβάλλετε, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας για τον ίδιο σκοπό.
2. Την επικοινωνία μαζί σας μέσω email, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Imtel, στα στοιχεία που μας παρέχετε στη φόρμας εγγραφής σας στη Mailing List.
3. Tην παρακολούθηση της επισκεψιµότητας του ιστότοπου www.imtel.gr.
Η νομική βάση για όλους τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας είναι συγκατάθεση σας.
• Πως μπορείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας;
Μπορείτε να ανακαλέσετε όποτε θελήσετε τη συγκατάθεση σας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς επεξεργασίας στους οποίους έχετε συναινέσει, με απλή έγγραφη δήλωσή
σας προς την Επιχείρηση, και θα σταματήσουμε κάθε σχετική επεξεργασία.
Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση σας και που έχει
πραγματοποιηθεί πριν την ανάκληση της (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ).
Για να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@imtel.gr, µε τίτλο «Ανάκληση συναίνεσης».
Στο email παρακαλούμε να δηλώστε το πλήρες όνομά σας και τους σκοπούς επεξεργασίας ΔΠΧ για τους οποίους θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Π.χ. επιθυμώ να
ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου www.imtel.gr.
Υπογραφή: Όνομα, Επίθετο.
Μπορείτε επίσης να μας στείλετε επιστολή με παρόμοιο περιεχόμενο στην ταχυδρομική διεύθυνση Imtel Εφαρμοσμένες Τηλεπικοινωνίες Ο.Ε.», Σητείας 9, Μεταμόρφωση 144 51.
Προκειμένου να ανταποκριθούμε νόμιμα στο αίτημα σας για ανάκληση της συναίνεσης σας θα πρέπει προηγουμένως να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας.
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη χρήση cookies, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies για οδηγίες.
• Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας;
Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί µε σύμβαση τήρησης της εμπιστευτικότητας.
Αποδέκτες των ΔΠΧ σας μπορεί να είναι και συνεργαζόμενες µε εμάς εταιρείες εντός της E.E. ή εταιρείες εκτός της E.E. που παρέχουν τις εγγυήσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ, οι οποίες
έχουν αναλάβει την διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου των λειτουργιών και των προσφερομένων υπηρεσιών του ιστότοπου.
Τέτοιες εταιρείες χαρακτηρίζονται σαν Εκτελούντες Επεξεργασία και επεξεργάζονται τα ΔΠΧ σας για λογαριασμό μας, μόνο σύμφωνα µε τις εντολές µας και με τις σχετικές
διατάξεις της εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας.
Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται από τον νόμο.
• Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργαζόμενες µε εμάς εταιρείες (Εκτελούσες την Επεξεργασία ) σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες (Εκτελούντες Επεξεργασία) έχουν δεσμευτεί συμβατικά µε την Εταιρεία να τηρούν εχεμύθεια, να µη κοινοποιούν ΔΠΧ σε τρίτους χωρίς
την άδεια της, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και vα συμμορφώνονται πλήρως µε το ισχύον ελληνικό και Ενωσιακό Δίκαιο (GDPR EU 2016/679), που διέπει την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Τι μέτρα παίρνουμε για την ασφάλεια των Δεδομένων σας;
Έχουμε την υποχρέωση και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σαςδεδομένα.
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια καιτην προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτημένους από εμάς εργαζόμενους και συνεργάτες µας, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην
παρούσα Πολιτική (βλέπε παραπάνω: «Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα σας;»).
• Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για τον χρόνο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση τουσκοπού για τον οποίο μας τα παρέχετε ή έως ότου ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο διατήρησης των cookies μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies του ιστότοπου.
• Ποια δικαιώματα έχετε στα Δεδομένα που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο;
Πρώτα από όλα, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεσθε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας.
Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των ΔΠΧ σας που
επεξεργαζόμαστε, σε ποιους τα διαβιβάζουμε, για πόσο διάστηκα τα αποθηκεύουμε και αν
τα χρησιμοποιούμε για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).
Αν διαπιστώσετε ότι τα ΔΠΧ σας περιέχουν ανακριβή στοιχεία, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τους, π.χ. τη διόρθωση του ονόματος ή του τηλεφωνικού αριθμού σας (άρθρο 16
του ΓΚΠΔ).
Υπό προϋποθέσεις, μπορείτε να µας ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη μορφή ή να µας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (άρθρο 20
του ΓΚΠΔ).
Υπό προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας στη λήθη και να µας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, π.χ. αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς
για τους οποίους έχουν συλλεχθεί (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ).
Υπό προϋποθέσεις, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21
του ΓΚΠΔ).
Για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία, μπορείτε να µας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων
σας.
Υπό προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, π.χ. όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των ΔΠΧ σας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ).
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί σε όλους τους τρίτους αποδέκτες των ΔΠΧ κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των ΔΠΧ σας (άρθρο 19 του ΓΚΠΔ).
Υπό προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των ΔΠΧ σας,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ).
Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας μπορεί κατά περίπτωση να υπόκειται σε προϋποθέσεις και περιορισμούς, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info@imtel.gr.
Τέλος, σε περίπτωση που πιστεύετε πως τα δικαιώματα σας παραβιάζονται, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr).
• Με ποιον τρόπο μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα σας, μπορείτε να στείλετε σχετικό αίτημα υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στην ταχυδρομική
διεύθυνση Imtel Εφαρμοσμένες Τηλεπικοινωνίες Ο.Ε.», Σητείας 9, Μεταμόρφωση 144 51, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@imtel.gr, µε τίτλο «Άσκηση δικαιώματος
πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ανάλογα με την περίπτωση, περιγράφοντας το
αίτημα σας.
• Σε πόσο διάστημα απαντάμε στα αιτήματα σας;
Θα απαντήσουμε σε κάθε αίτημα σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) μήνα από τη στιγμή που θα το λάβουμε.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν το αίτημα σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή αν εκκρεμεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση
άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Σε περίπτωση όμως που αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως αν έχουν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την καταβολή
εύλογου τέλους για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή και να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
• Πως μπορείτε να πληροφορηθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;
Για να πληροφορηθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@imtel.gr, µε τίτλο «Ενημέρωση για τη
διεκπεραίωση αιτήματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ανάλογα με την περίπτωση,
περιγράφοντας το αίτημα σας.
• Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτισης προφίλ κατάτην επεξεργασία των ΔΠΧ σας;
Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσειαυτοματοποιημένης επεξεργασίας των ΔΠΧ.
• Πόσο ασφαλείς είναι οι σύνδεσμοι που τυχόν σας παρέχουμε προς άλλους ιστότοπους;
Ο ιστότοπος μας μπορεί να περιέχει χρήσιμους συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων οργανισμών, τους οποίους θεωρούμε αξιόπιστους. Παρόλα αυτά, κάθε επίσκεψη σας σε
τέτοιους ιστότοπους θα πρέπει να γίνεται με δική σας ευθύνη, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές και το περιεχόμενο ιστότοπων και
υπηρεσιών τρίτων.
• Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;
Σύμφωνα με την πολιτική μας, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ανηλίκους κάτω των 15 ετών, χωρίς την έγκριση των κηδεμόνων τους. Εάν διαπιστώσουμε ότι παρόλα
αυτά έχουμε συλλέξει τέτοια δεδομένα, προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες το συντομότερο δυνατό.
• Ποιο είναι το εφαρμοστέο Δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα µε τον νόμο 4624/2019, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EU 2016/679 και εν γένει
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Πώς θα ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική, θα σας ειδοποιούμε δημοσιεύοντας σχετική
ενημέρωση σε εμφανές σημείο του ιστότοπου είτε µε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Η συνεχιζόμενη από εσάς χρήση του ιστότοπου και/ή η συνεχιζόμενη παροχή εκ μέρους σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκειται στους όρους της εκάστοτε ισχύουσας
Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστότοπου.
Σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε την ισχύουσα Πολιτική, ώστε να ενημερώνεστε για τους όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας.
• Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά µε την επεξεργασία των ΔΠΧ σας;
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά µε την επεξεργασία των ΔΠΧ σας και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία στο
τηλέφωνο (+30) 210 99 01 291 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@imtel.gr.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και κοινοποίηση του περιεχομένου σε τρίτους.