OPENSCAPE BUSINESS

 

Το OpenScape Business είναι μια σύγχρονη all-in-one πρόταση για ολοκληρωμένη επικοινωνία, ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις επιχειρήσεων  από 5 έως 1.500 χρήστες, σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκονται (π.χ. κεντρικό κατάστημα, υποκαταστήματα).

OpenScape Business

Το OpenScape Business είναι μια σύγχρονη all-in-one πρόταση για ολοκληρωμένη επικοινωνία, ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Το OpenScape Business προσφέρει στις επιχειρήσεις ό,τι χρειάζονται για τις απαιτήσεις επικοινωνίας τους, σε ένα ενιαίο και ευέλικτο πρόγραμμα. Η αρχιτεκτονική του OpenScape Business επιτρέπει την ανεξάρτητη προσαρμογή του στην ήδη υπάρχουσα τηλεφωνική υποδομή της επιχείρησής σας (κλασική τηλεφωνία, IP ή DECT).

Το OpenScape Business έχει τη δυνατότητα υποστήριξης επιχειρήσεων με 1.500 συνδρομητές σαν αυτόνομη μονάδα και έως 2.000 συνδρομητές σε ένα μοναδικό και ενιαίο δίκτυο.

Το OpenScape Business είναι η καταλληλότερη λύση all-in-one για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς προσφέρει:

  • Ολοκληρωμένες φωνητικές υπηρεσίες, διαχείριση παρουσίας (κατάσταση παρουσίας), διάσκεψη με Drag & Drop, οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο (voiceboxes), AutoAttendant, Κέντρο πολυμέσων, IM (Instant Messaging), κινητικότητα, πρόσβαση στον κατάλογο με σύνδεση βάσης δεδομένων, φαξ, κ.λπ.
  • Ενσωμάτωση της διασύνδεσης του OpenScape με Web Collaboration.
  • Λύσεις για πελάτες με έναν ή πολλαπλούς ιστότοπους (με ένα ή πολλαπλά σημεία παρουσίας).
  • Αρχικής επένδυσης (CAPEX) ή συνδρομητικής χρήσης (OPEΧ) μοντέλα χρήσης που προσαρμόζονται εύκολα στις ανάγκες επικοινωνίας σας.

Μοντέλα OpenScape Business

Το OpenScape Business προσφέρει διάφορα μοντέλα ανάλογα με την υποδομή της επιχείρησής σας.

Υποστηριζόμενοι συνδρομητές

Συνολικός αριθμός IP, αναλογικών και ψηφιακών συνδρομητών:

  • X1: Έως και 30 συνδρομητές
  • X3, X5, X8: έως 500 συνδρομητές
  • OpenScape Business S: έως και 1.500 συνδρομητές IP