ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ UNIFY

Tweet. Post. Chat. Email. Ξανά και ξανά.
Είναι φανταστικό να έχουμε τόσο πολλές επιλογές επικοινωνίας .
Όταν όμως οι συζητήσεις σοβαρέψουν,τίποτα δεν αντικαθιστά την ομιλία.
Μερικές φορές,πρέπει απλά να σηκώσετε το τηλέφωνο.