ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών μας ακολουθούμε σταθερά την πολιτική ποιότητας και την συνεχή εκπαίδευση με κύριους στόχους, την εξασφάλιση υψηλού ποιοτικού επιπέδου παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Atos Unify
  Master Atos Unify Openscape 4000, Master Atos Unify Openscape Business
 • Innovaphone
  Innovaphone - Advanced Partner
 • Poly
  Poly Registered Partner
 • Nakivo
  Nakivo Bronze Partner
 • Jabra
  Jabra Authorized Ressaler
 • Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001

  Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών μας ακολουθούμε σταθερά την Πολιτική Ποιότητας.
  Το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που η IMTEL εφαρμόζει χρησιμοποιεί αποτελεσματικές μεθόδους σε όλα τα στάδια προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η IMTEL έχει εφαρμόσει και πιστοποιηθεί βάση του διεθνές αναγνωρισμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 .

 • Διαχείριση Ποιότητας ISO 14001
  Η Imtel έχει ενσωματώσει στις διαδικασίες και τη καθημερινότητα της, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με βάση το ISO 14001 για το οποίο και έχει πιστοποιηθεί.